Descrierea activității

Administratia Bazinala de Apa Somes-Tisa este unitate bazinala a Administratiei Nationale “Apele Romane” ce isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Legii 400/ 2005, in bazinele hidrografice Somes si Tisa.

Conform Legii Apelor nr. 107/1996, modificata si completata prin Legea 310/ 2004 si Legea 112/ 2006 si conform Legii 400/ 2005, principalele obiective ale Administratiei Bazinale de Apa Somes-Tisa sunt urmatoarele:

  1. Monitorizarea starii si evolutia cantitativa si calitativa a apelor;
  2. Cunoasterea, conservarea, dezvoltarea, protejarea si valorificarea complexa a apelor, a potentialului si uzufructului acestora;
  3. Apararea impotriva inundatiilor si fenomenelor hidrometeorologice periculoase;
  4. Exploatarea, intretinerea si reparatiile lucrarilor si constructiilor hidrotehnice din administrare;
  5. Intretinerea albiilor minore a raurilor in vederea asigurarii sectiunilor de scurgere;
  6. Elaborarea si aplicarea regulamentelor, programelor de exploatare si a planurilor de aparare impotriva inundatiilor si a fenomenelor hidrometeorologice periculoase in bazinele hidrografice Somes si Tisa;
  7. Urmarirea comportarii constructiilor si lucrarilor hidrotehnice a instalatiilor si echipamentelor aferente acestora;
  8. Coordonarea activitatii de cadastrul apelor si actualizarea permanenta a datelor;
  9. Efectuarea programului complet de observatii si masuratori hidrologice, hidrogeologice prelucrarea si utilizarea datelor in desfasurarea activitatii.

DESPRE NOI

Translate »