S.G.A. Cluj

SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR CLUJ – subunitate în cadrul ADMINISTRAŢIEI BAZINALE DE APĂ SOMEŞ-TISA

– este operator unic al resurselor de apa din judetul Cluj, avand ca obiectiv principal utilizarea, valorificarea si dezvoltarea durabila a resurselor de apa.

SGA Cluj este certificat de societatile de acreditare si certificare S.R.A.C si I.Q.Net pentru indeplinirea cerintelor Standardelor de Calitate ISO 9001/2008, ISO 14001/2005, OHSAS 18001/2007.

Cadrul natural

Reteaua hidrografica a judetului are o lungime de 2.332,8 km si o suprafata de 5.722,6 km2. O particularitate pentru judetul Cluj este faptul ca reteaua hidrografica este impartita in trei bazine hidrografice reprezentative si anume bazinul hidrografic Somes (II), bazinul hidrografic Crisul Repede (III) si bazinul hidrografic Aries ( IV).

Bazinul hidrografic Somes (II) are cea mai mare pondere, este situat intre extremitatea sud-vestica, centru si extremitatea nord-vestica a judetului. Spatiul hidrografic delimitat de bazinul Somes in judetul Cluj insumeaza o suprafata de 4440 km2, ceea ce reprezinta 65,6% din suprafata judetului.

Cursurile de apa din bazinul hidrografic Somes in judetul Cluj cuprind un numar de 123 cursuri de apa codificate ce au o lungime totala de 1.514,2 km si o suprafata de 2.425,6 km2.

Lucrari de gospodarire a apelor

Pe teritoriul judetului Cluj, aferent bazinului hidrografic Somes, echiparea cu lucrari de gospodarire a apelor este urmatoarea:

· Regularizari: 230,2 km;

· Aparari si consolidari de maluri: 92,5 km;

· Diguri: 43,85 km, din care 27,7 km in administrarea SGA Cluj;

· Acumulari permanente:

 

DESPRE NOI

Select Language »