S.G.A. Maramureş

SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR MARAMURES
Aleea Hortensiei nr. 2
Cod 430294 – Baia Mare, jud. Maramures
Tel: 0262/225044, 0362/415043 Fax: 0262/226266, 0362/415042
e-mail: dispecer@sgamm.dast.rowater.ro

SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR MARAMURES, este subunitate a Administratiei Nationale „Apele Romane” – Administratia Bazinala de Apa Somes – Tisa si
reprezinta autoritatea investita cu aplicarea unitara a strategiei nationale in domeniul gospodaririi resurselor de apa, pe teritoriul bazinelor hidrografice Somes si Tisa in judetul Maramures,
avand urmatoarele atributii principale:
•Monitorizarea hidrologica si de calitate a resurselor de apa
•Administrarea si exploatarea infrastructurii Sistemului national de gospodarire a apelor
•Aplicarea Programului national de implementare a prevederilor legislatiei proprii armonizate cu Directivele Uniunii Europene in domeniul gospodaririi durabile a apelor
•Asigurarea dezvoltarii unitare a sistemului de gospodarire a apelor
•Gestionarea si valorificarea resurselor de apa de suprafata si subterane cu potentialele lor naturale si fondul de date din domeniu
•Reglementarea si controlul folosintelor de apa, al lucrarilor construite pe ape sau care au legatura cu apele si asigurarea activitatii de inspectie
•Avertizarea si realizarea masurilor de prevenire, combatere si inlaturare a efectelor inundatiilor si a poluarilor accidentale
•Verificarea respectarii si aplicarii Legii apelor nr. 107/1996, modificata prin Legea 310/2004 si Legea 112/2006, de catre toti utilizatorii de apa si a serviciilor de gospodarire a apelor de pe teritoriul administrat
•Asigurarea dezvoltarii unitare a informatizarii in domeniul gospodaririi apelor

S.G.A. Maramures administreaza in B.H. Somes:
-1076 km lungime cursuri de ape codificate
-14 km derivaţii
-1 staţie de pompare
-2 centrale hidroelectrice de 4,2 si 0,4 MW
-28,3 km îndiguiri
-59,3 km regularizări de râuri
-33,9 km consolidări şi apărări de mal
-9,6 km canale
-302 obiective cadastrale
-Barajul Strîmtori
-Barajul Berdu
-Acumularea Strîmtori-Firiza cu un volum de 16,6 mil. mc
-Acumularea Berdu cu un volum de 0,2 mil. mc

Amenajarea hidroenergetica Strîmtori-Firiza are următoarele funcţiuni:
Alimentarea cu apă brută a municipiului Baia Mare şi a oraşului Baia Sprie
Producerea de energie electrică
Atenuarea undelor de viitură prin modul de exploatare a Acumulării Stramtori-Firiza la ape mari

S.G.A. Maramures administreaza in B.H. Tisa:
-1220 km lungime cursuri de ape codificate
-27,86 km diguri
-54,4 km regularizări
-144,7 km consolidări de mal

DESPRE NOI

Translate »