S.G.A. Bistriţa-Năsăud

PREZENTARE GENERALĂ

Sistemul de Gospodărire a Apelor Bistrita Nasaud, (SGA BN) este alaturi de (SGA Maramures, SGA Satu Mare, SGA Salaj, SGA Cluj) una dintre cele 5 unitati teritoriale fara personalitate juridica aflata in subordinea Administratiei Bazinale de Apa Somes – Tisa.

Administratia Bazinala de Apa Somes-Tisa, institutie publica de interes national, a luat fiinta prin OUG nr.73/2005 pentru modificarea si completatea OUG 107/2002, privind infiintarea AN”Apele Romane”, ca unitate bazinala organizata la nivelul spatiului hidrografic Somes-Tisa, cu personalitate juridica, in subordinea AN”Apele Romane” Bucuresti, functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, avand ca obiect de activitate cunoasterea resurselor de apa, protectia acestora impotriva epuizarii si degradarii, punerea in valoare si utilizare durabila a resurselor de apa, monopol natural de interes strategic, administrarea si exploatarea infrastructurii sistemului national de gospodarire a apelor, precum si pentru implementarea prevederilor legislatiei armonizate cu directivele Uniunii Europene in domeniul gospodaririi durabile a resurselor de apa.

Activităţile tehnice, funcţionale şi administrative ale fiecărui Sistem de Gospodarire a Apelor sunt organizate in compartimente distincte, constituite dupa aceleasi norme de personal ca ale administratiei bazinale. Sistemul de Gospodarire a Apelor judetean centralizeaza datele si asigura interfata cu conducerea judetului si celelalte institutii pentru intreg judetul.

ATRIBUŢIILE SISTEMULUI DE GOSPODĂRIRE A APELOR

– Gospodărirea unitară şi durabilă a resurselor de apă de suprafăţă şi subterane, împotriva epuizării şi degradării din raza de activitate;

– Administrarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi modernizarea sistemului de lucrări gospodărire a apelor aflat în administrarea sa;
– Întocmeşte şi ţine la zi planurile de apărare împotriva inundaţiilor şi coordonează acţiunile de apărare pentru lucrările din administrare;
– Urmărirea comportării lucrărilor hidrotehnice din administrare prin efectuarea de observaţii, măsurători şi interpretarea acestora;
– Administrarea albiilor minore a apelor, cuvetelor, lacurilor şi bălţilor în stare naturală sau amenajată şi celor protejate, aflate în patrimoniu;
– Controlul utilizatorilor de apă şi a lucrărilor construite pe ape şi în legătură cu apele, în conformitate cu programul aprobat;
– Apărarea împotriva inundaţiilor, prin lucrări de gospodărire a apelor aflate în administrarea sa;
– Intervine în caz de producere a fenomenelor meteo periculoase şi accidente la construcţiile hidrotehnice din administrare;
– Participarea în caz de producere a poluărilor accidentale la activităţile de avertizare, alarmare, eliminare, diminuare a efectelor;
– Elaborarea şi ţinerea la zi a cadastrului apelor la nivelul zonei de responsabilitate;
– Face propuneri de promovare şi executare de lucrări noi, în domeniul de gospodărire a apelor;
– Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de legislaţia în domeniul gospodăririi apelor, de către personalul împuternicit în acest scop;
– Asigurarea funcţiilor de unic prestator a serviciilor specifice de gospodărire a apelor;
– Pregătirea şi perfecţionarea personalului prin diverse forme;
– Verifica in teren pe percursul realizarii investitiilor, modul de respectare a prevederilor si conditiilor impuse in avizele de gospodarire a apelor.

DESPRE NOI

Select Language »