S.G.A. Sălaj

Scurta prezentare
JudetuI Salaj este situat in partea de nord-vest a tarii. Suprafata judetului aferenta BH Somes Tisa administrat este de 3408 kmp, iar populatia de 227.260 locuitori. Din punct de vedere administrativ, pe teritoriul judetului sunt: un municipiu, 3 orase si 57 de comune din care 49 comune in BH Somes-Crasna si 8 comune in BH Crisuri.
Lungimea retelei hidrografice administrata este de 1265,7 km .

Prezentarea Iucrarilor de gospodarire a apelor
Lucrarile de regularizare existente in judetul Salaj, insumeaza o lungime de 163,893 km, reprezentand 13 % din lungimea retelei hidrografice codificata.
Lucrari de indiguire: 65,63 km.

Acumulari permanente: 2 – Ac.Virsolt si Ac. Salatig ( volum max expl 43,648 mil mc)
Acumulari nepermanente: 1 – Ac. Nep. Cuceu (volum total 0,7 mil.mc)

Derivatii: Derivatia Rau Barcau -Ac.Varsolt Qi = 400 l/s, cu rol de suplimentare a volumului util al acumularii Varsolt in perioade secetoase (aceasta nu a functionat din anul 1995 datorita diminuarii accentuate a cerintei de apa potabila a zonei Zalau-Simleu Silvaniei; din toamna anului 2008 priza functioneaza pentru un debit de cca 1,5 l/s asigurand apa bruta pentru sistemul de alimentare cu apa potabila zonal al localitatilor Nusfalau, Boghis, Bozies, Ip si Zauan)

Acumularea permanent Varşolţ – Râul Crasna – Vmax expl. 39.948 mil mc
-volum pentru atenuarea undelor de viitura 24.159 mil mc -volum util 15.789 mil mc

Acumularea permanentă Sălăţig valea Mineu/Volum total 3,7 mil mc
Vt=3,7 mil. m3
Vu=3,04 mil. m3
Vat=0,356 mil. m3
SNNR= 22 ha
Tip baraj: pământ omogen
Lungime coronament = 265 m
Hb=11,0 m
Qg.f.= 14 mc/s
Tip.descărcător ape mari: Creager – Qmax =175 m3/s

Acumularea nepermanentă Cuceu Valea Apa Sărată – Vtotal 0.7 mil mc
Tip baraj: pământ omogen Lungime coronament = 1664 m Hb=10,0 m Qg.f. = 50 m3/s
Tip.descărcător ape mari: Creager – Qmax =134 m3/s

Alimentarea cu apa a folosintelor
In ansamblu, volumul de apa prelevat in judetul Salaj la semestrul I 2013 corespunzător unui numar de 159 folosinte consumatoare de apa a fost de 4 848,761 mii mc, repartizat astfel pe surse de apa: suprafata 4 049,238 miimc si subteran 799,523 miimc.
1.4 Zone critice in asigurarea surselor de apa
Dupa anul 1995 in sistemele centralizate de alimentare cu apa existente in mediul urban nu s-a inregistrat deficit la sursa. Mediul rural a fost afectat datorita absentei sistemelor centralizate de alimentare cu apa potabila, respectiv accesului limitat al populatiei la sisteme de alimentare cu apa potabila centralizate, controlate. La nivelul semestrului I 2013 se inregistreaza un procent de 92% din populatia totala racordata (sau cu acces) la sisteme centralizate, respectiv de 30% in mediul ;
2. APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR 2.1.Inventarul principalelor lucrari de aparare
Lucrarile hidrotehnice administrate apara de inundatii cca 12 % din totalul localitatilor judetului.
2.2.Organizarea activitatii de aparare, supraveghere, alarmare:
La nivelul S.G.A.Salaj exista organizate urmatoarele sisteme hidrotehnice si formatii de lucru care au in activitate exploatarea, întreţinerea, repararea lucrărilor hidrotehnice şi reţelei hidrografice administrate precum si aparare impotriva inundatiilor prin lucrarile hidrotehnice din administrare:
– Sistemul Hidrotehnic Somes si afluenti cu formatiile de lucru Jibou, Sanmihaiu Almasului si Salatig, arealul bazinului hidrografic al r. Somes de pe teritoriul judetului Salaj
– Sistemul Hidrotehnic Crasna cu formatiile de lucru:
• Formaţia Acumulare Varsolt – Crasna amonte cu activitate la barajul Varsolt si reţeaua hidrografica amonte acumulare;
• Formaţia Crasna aval-Zalău cu puncte de lucru la Zalau si Sarmasag si activitate in bazinele hidrografice Crasna si Zalau.
• Formaţia Derivaţie Barcau-Ac.Vârsolt cu sediul la statia de pompare din aval de localitatea Boghis, pe r.Barcau punctual in zona lucrarilor Nodului Hidrotehnic Nusfalau
-Dispeceratul S.G.A.Salaj asigura permanenta la sediul unitatii cu personal de specialitate si functionarea fluxului informational in caz de producere a fenomenelor hidrometeorologice periculoase.

Actiunile desfasurate sunt coordonate de conducerea Sistemului de Gospodarire a Apelor Salaj conform Planului Judetean si al Sistemului hidrotehnic de aparare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructiile hidrotehnice si poluari accidentale .

DESPRE NOI

Translate »